Wednesday, June 6, 2012

73 Golongan Umat Nabi SAW


“Akan ada segolongan umatku yang tetap atas Kebenaran sampai Hari Kiamat dan mereka tetap atas Kebenaran itu.” HR. Bukhari dan Muslim


Abdullah Ibnu Amru meriwayatkan bahawa Rasulullah Saw bersabda : “Umatku akan menyerupai Bani Israil selangkah demi selangkah. Bahkan jika seseorang dari mereka menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, seseorang dari umatku juga akan mengikutinya. Kaum Bani Israil terpecah menjadi 72 golongan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya akan masuk neraka, hanya satu yang masuk surga.” Kami (para sahabat) bertanya, “Yang mana yang selamat ?” Rasulullah Saw menjawab, “ Yang mengikutiku dan para sahabatku.” HR Imam Tirmizi.


Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:  “Orang-orang Yahudi terbagi dalam 71 golongan atau 72 golongan dan Nasrani pun demikian. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan.” HR Imam Tirmizi.


Umat islam terpecah menjadi 7 golongan besar iaitu:

1. Mu'tazilah, iaitu kaum yang mengagungkan akal fikiran dan bersifat falsafah, aliran ini  dicetuskan oleh Washil bin Atha (700-750 M) salah seorang murid Hasan Al Basri.
Mu’tazilah memiliki 5 ajaran utama, yakni :
 1. Tauhid. Mereka berpendapat :
  • Sifat Allah ialah zatNya itu sendiri.
  • al-Qur'an ialah makhluk.
  • Allah di alam akhirat kelak tak terlihat oleh mata manusia. Yang terjangkau mata manusia bukanlah Ia.
 2. Keadilan-Nya. Mereka berpendapat bahawa Allah SWT akan memberi balasan pada manusia sesuai dengan perbuatannya.
 3. Janji dan ancaman. Mereka berpendapat Allah tidak akan ingkar janji: memberi pahala pada muslimin yang baik dan memberi siksa pada muslimin yang jahat.
 4. Posisi di antara 2 posisi. Ini dicetuskan Wasil bin Atha  yang membuatnya berpisah dari gurunya, bahwa mukmin berdosa besar, statusnya di antara mukmin dan kafir, yakni fasik.
 5. Amar ma’ruf (tuntutan berbuat baik) dan nahi munkar (mencegah perbuatan yang tercela). Ini lebih banyak berkaitan dengan hukum/fekah.
Aliran Mu’tazilah berpendapat dalam masalah qada dan qadar, bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Manusia dihisab berdasarkan perbuatannya, sebab ia sendirilah yang menciptakannya.
Golongan Mu'tazilah berpecah menjadi 20 golongan.

2. Syiah, iaitu kaum yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali Kw, mereka tidak mengakui khalifah Ar-Rasyidin yang lain seperti Khlifah Sayyidina Abu Bakar, Sayidina Umar dan Sayyidina Usman bahkan membencinya. Kaum ini di diasaskan oleh Abdullah bin Saba, seorang pendeta yahudi dari Yaman yang masuk islam. Ketika ia datang ke Madinah tidak mendapat perhatian dari khalifah dan umat islam lainnya sehingga ia menjadi gangguan. Golongan Syiah berpecah menjadi 22  golongan dan yang paling menyelewang adalah Syi'ah Sabi'iyah.

3. Khawarij, iaitu kaum yang sangat membenci Sayyidina Ali Kw, bahkan mereka mengkafirkannya. Salah satu ajarannya Siapa orang yang melakukan dosa besar maka di anggap kafir. Golongan Khawarij berpecah menjadi 20  golongan. 

4. Murjiah.
 • Al-Murji’ah meyakini bahawa seseorang mukmin cukup hanya mengucapkan “Laailahaillallah” sahaja dan apabila dia melakukan sebarang amalan/perbuatan tidak akan mempengaruhi keimanannya.
 • Al-Mu’tazilah dan Al-Khawarij meyakini bahawa seseorang yang melakukan dosa-dosa besar kekal didalam api neraka, dan ini terbantah dengan sabda Rasulullah “sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan Laailahaillallah”. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahawasanya pengharaman api neraka membakar orang-orang yang mengucapkan “Laailahaillallah” itu ada dua, pertama pengharaman secara mutlak dan ini bagi orang yang mengucapkan “Laailahaillallah” dengan mendatangkan seluruh syarat-syaratnya dan kandungan-kandungannya sehingga dia terlepas dari syirik besar, syirik kecil dan perbuatan-perbuatan dosa besar, walaupun dia terjatuh kepada perbuatan dosa maka dia bertaubat dan tidak terus menerus diatasnya, maka orang yang sempurna tauhidnya seperti ini diharamkan api neraka untuk membakarnya secara mutlak, yakni dia tidak disentuh oleh api neraka sama sekali. Kemudian yang kedua, iaitu pengharaman yang tidak mutlak dan bersifat kurang, yang dimaksudkan pengharaman untuk kekal didalam api neraka, ini bagi orang-orang yang kurang tauhidnya sehingga dia terjatuh kedalam syirik kecil atau dosa-dosa besar yang dia terus menerus didalamnya, maka orang yang demikian ini diharamkan atas api neraka untuk membakarnya dalam jangka waktu yang kekal selama dia belum mengugurkan tauhidnya ketika didunia. Oleh kerana itu pendapat al-mu’tazilah dan al-khawarij yang menyatakan bahawa pelaku dosa besar kekal didalam api neraka, ini adalah pendapat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah.
 • Tidak ada dzikir yang lebih utama didunia ini kecuali “Laailahaillallah”.
 • Salah satu sebab dimakbulkan doa adalah dengan menggunakan sifat Allah dan nama-Nya, secara khusus memanggil Allah dengan uluhiyah-Nya, meminta dan berdoa kepada Allah dengan menyebutkan rububiyah-Nya.
“Laailahaillallah” merupakan dzikr dan doa, disebut dengan doa kerana orang yang mengucapkan “Laailahaillallah” mengharapkan redha Allah dan ingin sampai kepada surga-Nya.
Golongan Murjiah berpecah menjadi 5 golongan.

5. Najariyah, Kaum yang menyatakan perbuatan manusia adalah mahluk,iaitu dijadikan Tuhan dan tidak percaya pada sifat Allah yang 20. Golongan Najariyah berpecah menjadi 3 golongan.

6. Al Jabbariyah, Kaum yang berpendapat bahawa seseorang hamba adalah tidak berdaya apa-apa (terpaksa), ia melakukan maksiyat semata-mata Allah yang melakukan. Golongan Al Jabbariyah 1 golongan.

7. Al Musyabbihah / Mujasimah, kaum yang menyamakan pencipta iaitu Allah dengan manusia, misal bertangan, berkaki, duduk di kursi. Golongan Al Musyabbihah / Mujasimah 1 golongan.
Dan satu golongan yang selamat adalah Ahli Sunah Wal Jama'ah

Ahli Sunah wal Jama'ah.
1. Pengertian. 
Dari segi bahasa adalah kelompok/keluarga/pengikut. Sunah adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah yang digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum Al Qur'an untuk diamalkan dalam bentuk amalan. Al Jama'ah iaitu Al Ummah ( Al Munjid) iaitu sekumpulan orang-orang yang beriman yang di pimpin oleh imam untuk saling bekerjasama dalam hal urusan yang penting.
Menurut istilah Ahli Sunah wal Jama'ah adalah sekelompok orang yang mentaati sunah Rasulullah secara berjama'ah, atau satu golongan umat islam di bawah satu ketua untuk urusan agama islam sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya.

2.Syarat terbentuknya Al Jama'ah.
Secara ringkasnya telah diterangkan oleh Sayyidina Umar RA: " Tidak ada islam kecuali dengan jama'ah, Tidak ada jama'ah kecuali dengan imam, Tidak ada imam kecuali dengan Bai'at, Tidak ada bai'at kalau tidak ada taat.
Dan bai'at bukanlah syahadat, sebagaimana yang diyakini oleh mereka yang salah, dan apalagi dengan pengkafiran diluar kelompok tersebut.

3. Terpeliharanya islam.
Setelah islam semakin rosak, Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan membangkitkan para mujadidnya setiap 100 tahun sekali yang meluruskan kembali pemahaman ajaran Rasul sesuai dengan pemahaman mereka dikurun tersebut sehingga turunnya masa imam Mahdi

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
UNTUK TEMPAHAN BARANGAN BOLEH REPLY SHOUTBOX @ COMMENT atau skype -(buzz-lee)@ hubungi bazli(0139970107)...Sebarang Pertanyaan tentang produk yang disediakan boleh adukan dalam blog ini.